fbpx Ireneusz Józef Szczukowski | Wydział Filologiczny

Ireneusz Józef Szczukowski | Wydział Filologiczny

Ireneusz Józef Szczukowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2013 roku

Ireneusz Józef Szczukowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska, dr hab. Roman Krzywy, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 723.


Gdańsk, 27 listopada 2013 r.