fbpx Małgorzata Anna Jarmułowicz | Wydział Filologiczny

Małgorzata Anna Jarmułowicz | Wydział Filologiczny

Małgorzata Anna Jarmułowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 września 2013 roku

Małgorzata Anna Jarmułowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Dobrochna Aldona Ratajczak, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 713.


Gdańsk, 17 września 2013 r.