Marta Koval | Wydział Filologiczny

Marta Koval

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 września 2013 roku

Marta Koval

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„We search the Past ... for Our Own Lost Selves. Representation of Historical Experience in Recent American Fiction”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury anglojęzycznej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. KUL, dr hab. Zofia Halina Kolbuszewska, prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Lewicki, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Dyplom nr 714.


Gdańsk, 27 września 2013 r.