fbpx Ewa Dominika Stawczyk | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Ewa Dominika Stawczyk

Ewa Dominika Stawczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2013 roku

Ewa Dominika Stawczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy współczesnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura serbska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM, dr hab. Magdalena Jolanta Koch

Recenzenci: dr hab. Magdalena Halina Dyras, prof. UAM, dr hab. Krystyna Barbara Pieniążek-Markowić

Dyplom nr 3674.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: