Anna Sobiecka | Wydział Filologiczny

Anna Sobiecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 grudnia 2012 roku

Anna Sobiecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Żurowski, prof. UG, dr hab. Ewa Wanda Nawrocka, prof. UAM, dr hab. Ewa Maria Guderian-Czaplińska, prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Dyplom nr 686.


Gdańsk, 11 grudnia 2012 r.