Dariusz Konrad Sikorski | Wydział Filologiczny

Dariusz Konrad Sikorski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 listopada 2012 roku

Dariusz Konrad Sikorski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury XX w.

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. UJ, dr hab. Eugenia Zofia Prokop-Janiec, prof. dr hab. Marcin Wodziński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła

Dyplom nr 683.


Gdańsk, 06 grudnia 2012 r.