fbpx Olga Maria Aleksandrowska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Olga Maria Aleksandrowska

Olga Maria Aleksandrowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Olga Maria Aleksandrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Educational Potential of Texts of Culture in Teaching English to Senior Secondary School Students”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, dr hab. Ryszard Wenzel

Dyplom nr 3543.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: