fbpx Tadeusz Zatorski | Wydział Filologiczny

Tadeusz Zatorski | Wydział Filologiczny

Tadeusz Zatorski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Tadeusz Zatorski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Tej religii będziemy się trzymać". Poglady Johanna Wolfganga Goethego na  rolę społeczną chrześcijaństwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów, prof. dr hab. Marek Zybura

Dyplom nr 3537.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: