fbpx Adela Barbara Kuik-Kalinowska | Wydział Filologiczny

Adela Barbara Kuik-Kalinowska | Wydział Filologiczny

Adela Barbara Kuik-Kalinowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Adela Barbara Kuik-Kalinowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura XIX i XX w.

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: Ks. prof. dr hab. Jan Franciszek Perszon, Prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. EUHE, dr hab. Cezary Jan Obracht-Prondzyński, Prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk

Dyplom nr 666.


Gdańsk, 04 lipca 2012 r.