fbpx Tadeusz Danilewicz | Wydział Filologiczny

Tadeusz Danilewicz | Wydział Filologiczny

Tadeusz Danilewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 marca 2012 roku

Tadeusz Danilewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Language awareness and second language teacher”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Dyplom nr 652.


Gdańsk, 20 marca 2012 r.