fbpx Tadeusz Danilewicz | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tadeusz Danilewicz

Tadeusz Danilewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 marca 2012 roku

Tadeusz Danilewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Language awareness and second language teacher

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Dyplom nr 652.


Gdańsk, 20 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: