Izabela Krystyna Kępka | Wydział Filologiczny

Izabela Krystyna Kępka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 grudnia 2011 roku

Izabela Krystyna Kępka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza CR 1812 - 1873”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Breza, prof. dr hab. Danuta Anna Bieńkowska, o.dr hab. Wiesław Jan Przyczyna, prof. UW, dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Dyplom nr 634.


Gdańsk, 07 grudnia 2011 r.