Jarosław Karzarnowicz | Wydział Filologiczny

Jarosław Karzarnowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 października 2011 roku

Jarosław Karzarnowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim Apostole z Biblioteki Śląskiej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo wschodniosłowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Duma, prof. dr hab. Adam Zefir Fałowski, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś, prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski

Dyplom nr 623.


Gdańsk, 12 października 2011 r.