fbpx Ewelina Helena Gutowska-Kozielska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Ewelina Helena Gutowska-Kozielska

Ewelina Helena Gutowska-Kozielska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2011 roku

Ewelina Helena Gutowska-Kozielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Constitutive Rhetoric of Anglo-Saxon Feminism. The role of the discourse and its strategies in the reproduction of social reality and power”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3402.


Gdańsk, 19 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: