fbpx Monika Ludmiła Rzeczycka | Wydział Filologiczny

Monika Ludmiła Rzeczycka | Wydział Filologiczny

Monika Ludmiła Rzeczycka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Monika Ludmiła Rzeczycka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX-początku XX wieku”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury rosyjskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UJ, dr hab. Andrzej Henryk Dudek, prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Dyplom nr 601.


Gdańsk, 18 kwietnia 2011 r.