Ewelina Monika Kamińska | Wydział Filologiczny

Ewelina Monika Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 stycznia 2011 roku

Ewelina Monika Kamińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Erinnerte Vergangenheit - inszenierte Vergangenheit”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury niemieckiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Hubert Orłowski, prof. UŁ,dr hab. Elżbieta Katarzyna Dzikowska, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 593.


Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.