Danuta Stanulewicz-Skrzypiec | Wydział Filologiczny

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Colour, Culture and Language Blue in Polish”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo ogólne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Jan Tokarski, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat-Tabakowska

Dyplom nr 590.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.