fbpx Ewa Szczepkowska | Wydział Filologiczny

Ewa Szczepkowska | Wydział Filologiczny

Ewa Szczepkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Ewa Szczepkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„"Zegar mego życia zawsze się późnił..." O życiu i twórczości Juliana Wołoszynowskiego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia współczesnej literatrury polskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Karol Olejniczak, prof. dr hab. Hanna Małgorzata Gosk, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 571.


Gdańsk, 07 maja 2010 r.