fbpx Ewa Grucza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Ewa Grucza

Ewa Grucza

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

Ewa Grucza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mit Kaszub w twórczości Aleksandra Majkowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Zielonka

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 3226.


Gdańsk, 20 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: