Iwona Łapińska | Wydział Filologiczny

Iwona Łapińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Iwona Łapińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem zła a idea powszechnego zbawienia w twórczości Zygmunta Krasińskiego i wybranych utworach Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. UW, dr hab. Andrzej Fabianowski

Dyplom nr 3204.


Gdańsk, 04 marca 2010 r.