fbpx Joanna Emilia Wrycza-Bekier | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Joanna Emilia Wrycza-Bekier

Joanna Emilia Wrycza-Bekier

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Joanna Emilia Wrycza-Bekier

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Literacki hipertekst elektroniczny a ograniczenia tekstu drukowanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Martuszewska, prof. dr hab. Danuta Ulicka

Gdańsk, 03 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: