fbpx Tadeusz Krzysztof Sucharski | Wydział Filologiczny

Tadeusz Krzysztof Sucharski | Wydział Filologiczny

Tadeusz Krzysztof Sucharski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 listopada 2009 roku

Tadeusz Krzysztof Sucharski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polskie poszukiwania ´innej" Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Stanisław Ligęza, dr hab. Wacław Janusz Lewandowski, prof. dr hab. Andrzej Dymitr Lazari, prof. dr hab, Bogusław Leszek Bakuła

Dyplom nr 365.


Gdańsk, 01 grudnia 2009 r.