fbpx Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska | Wydział Filologiczny

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska | Wydział Filologiczny

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 maja 2009 roku

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kwiryna Maria Handke, prof. dr hab. Czesław Tadeusz Kosyl, prof. dr hab. Irena Mirosława Sarnowska-Giefing, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 548.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.