fbpx Joanna Farysej | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Joanna Farysej

Joanna Farysej

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 marca 2009 roku

Joanna Farysej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kategoria spotkania w poezji Ewy Lipskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Dyplom nr 3080.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: