Magdalena Kubiak | Wydział Filologiczny

Magdalena Kubiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2008 roku

Magdalena Kubiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polska jest tam, gdzie są Polacy. Kondycja emigranta w dramacie po II wojnie światowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Izolda Kiec, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 3061.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.