fbpx Anna Maria Najbar | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Anna Maria Najbar

Anna Maria Najbar

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Anna Maria Najbar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Le langage des musiciens - étude sociolinguistique”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kortas

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Kacprzak, dr hab. Jacek Pleciński

Dyplom nr 3015.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: