fbpx Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Stanisław Fita

Dyplom nr 2979.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: