fbpx Barbara Lucyna Zwolińska | Wydział Filologiczny

Barbara Lucyna Zwolińska | Wydział Filologiczny

Barbara Lucyna Zwolińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 lipca 2008 roku

Barbara Lucyna Zwolińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, dr hab. Anna Łebkowska, prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, dr hab. Ewa Graczyk

Dyplom nr 531.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.