fbpx Marta Małgorzata Turska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Marta Małgorzata Turska

Marta Małgorzata Turska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Marta Małgorzata Turska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 2983.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: