fbpx Aleksandra Janina Zając | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Aleksandra Janina Zając

Aleksandra Janina Zając

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Aleksandra Janina Zając

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pięćdziesiąt lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2008. Próba monografii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Juliusz Tyszka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Andrzej Żurowski

Dyplom nr 3013.


Gdańsk, 29 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: