fbpx Jadwiga Aleksandra Węgrodzka | Wydział Filologiczny

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka | Wydział Filologiczny

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 kwietnia 2008 roku

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children´s literature”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Wiszniewska-Majchrzyk, prof. UŁ, dr hab. Maria Edelson, prof. dr hab. Artur Blaim, prof. UG, dr hab. David Malcolm,

Dyplom nr 522.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.