Feliks Tomaszewski | Wydział Filologiczny

Feliks Tomaszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 marca 2008 roku

Feliks Tomaszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Drogi i "Stacje wygnania". Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Przybylski, prof. UG, dr hab. Stefan Chwin, prof. dr hab. Jerzy Święch, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 514.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.