Daniel Grzegorz Kalinowski | Wydział Filologiczny

Daniel Grzegorz Kalinowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 marca 2008 roku

Daniel Grzegorz Kalinowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Światy Franza Kafki. Sekwencja polska”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Kasperski, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 515.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.