Wojciech Piotr Piotrowski | Wydział Filologiczny

Wojciech Piotr Piotrowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 stycznia 2008 roku

Wojciech Piotr Piotrowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„"Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832" oraz  "Słownik Krzemieńczan 1805-1832"”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Julian Maślanka, prof. UŁ, dr hab. Jacek Brzozowski,

Dyplom nr 511.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.