fbpx Maria Hołowienko-Simon | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Maria Hołowienko-Simon

Maria Hołowienko-Simon

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2008 roku

Maria Hołowienko-Simon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przekład uwierzytelniony polskich i niemieckich dokumentów metrykalnych i administracyjnych. Problemy ekwiwalencji tłumaczeniowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2901.


Gdańsk, 28 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: