fbpx Monika Białek-Lubińska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Monika Białek-Lubińska

Monika Białek-Lubińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Monika Białek-Lubińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polski reportaż radiowy. Teoria i praktyka gatunku. Wybrane zagadnienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Dyplom nr 2874.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: