Marek Gabriel Marszałek | Wydział Filologiczny

Marek Gabriel Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 maja 2007 roku

Marek Gabriel Marszałek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na  radzieckiej Litwie. Opis dyferencjalny”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Henryk Fontański, prof. dr hab. Wojciech Michał Chlebda, prof. dr hab. Czesław Łapicz, dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak, prof. UG

Dyplom nr 501.


Gdańsk, 25 czerwca 2007 r.