Kwiryna Ludmiła Ziemba | Wydział Filologiczny

Kwiryna Ludmiła Ziemba

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 maja 2007 roku

Kwiryna Ludmiła Ziemba

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. dr hab. Józef Bachórz, dr hab. Jacek Brzozowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Zofia Trojanowicz

Dyplom nr 499.


Gdańsk, 06 czerwca 2007 r.