Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska | Wydział Filologiczny

Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2007 roku

Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Difficulties in translating the terms connected with investment banking”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Igor Burchanow, prof. UG, dr hb. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 2758.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.