Sławomir Leśniak | Wydział Filologiczny

Sławomir Leśniak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

doktor nauk humanistycznych

Sławomir Leśniak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Thomas Mann, Max Rychner, Hugo von Hofmannstahl und Rudolf Kassner. Einer Typologie essayistischer Formen”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Norbert Honsza, prof. dr hab. Jan Papiór, prof. dr hab. Krzysztof Benedykt Lipiński

Dyplom nr 479.


Gdańsk, 05 października 2006 r.