Jan Antoni Kortas | Wydział Filologiczny

Jan Antoni Kortas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 stycznia 2005 roku

doktor

Jan Antoni Kortas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Les hybrides lexicaux en français contemporain”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Sypnicki, dr hab. Alicja Kacprzak, prof. UŁ, dr hab. Barbara Wydro, prof. AP w Krakowie

Dyplom nr 456.


Gdańsk, 08 czerwca 2005 r.