Marion Brandt | Wydział Filologiczny

Marion Brandt

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 września 2005 roku

doktor

Marion Brandt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Für eure und unsere Freiheit? Der Polnische Oktober nd die Solidarność - Revolution in der Wahrnehmung von Schrifstellern aus der DDR”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Sauerland, prof. dr hab. Marek Zybura, dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Dyplom nr 473.


Gdańsk, 08 marca 2006 r.