fbpx Mariola Barbara Wierzbicka | Wydział Filologiczny

Mariola Barbara Wierzbicka | Wydział Filologiczny

Mariola Barbara Wierzbicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 października 2004 roku

doktor

Mariola Barbara Wierzbicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zeitbeziehungen in den temporalen Satzgefügen erörtert an den Gegebenheiten der Consecutio temporum im Deutschen und im Polnischen”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo niemieckie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Rytel-Kuc, prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 448.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.