Jowita Maria Kęcińska | Wydział Filologiczny

Jowita Maria Kęcińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Jowita Maria Kęcińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772 - 1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: geografia życia literackiego

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 449.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.