Hanna Biaduń-Grabarek | Wydział Filologiczny

Hanna Biaduń-Grabarek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 października 2004 roku

doktor

Hanna Biaduń-Grabarek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Das Bild der Ereignisse des Jahres 1989 in Polen im Organ des ZK der SED „Neues Deutschland” als Beispiel der Sprachmanipulation”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo niemieckie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz, prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 447.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.