Marek Antoni Adamiec | Wydział Filologiczny

Marek Antoni Adamiec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Marek Antoni Adamiec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. dr hab. Anna Martuszewska

Dyplom nr 450.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.