fbpx Jerzy Szyłak | Wydział Filologiczny

Jerzy Szyłak | Wydział Filologiczny

Jerzy Szyłak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 maja 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Jerzy Szyłak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo, antropologia kulturowa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Stach, prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. dr hab. Anna Martuszewska

Dyplom nr 423.


Gdańsk, 22 października 2003 r.