fbpx Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak | Wydział Filologiczny

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak | Wydział Filologiczny

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 września 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Agnieszka Ewa Spagińska-Pruszak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej (Z problemów językowego obrazu świata)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Moszyński, prof. dr hab. Emil Tokarz, prof. dr hab. Stanisław Kochman

Dyplom nr 427.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.