Andrzej Żurowski | Wydział Filologiczny

Andrzej Żurowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Andrzej Żurowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Szekspir w cieniu gwiazd”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Dobrochna Ratajczak, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 404.


Gdańsk, 08 listopada 2002 r.