fbpx Magdalena Izabella Sacha | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Magdalena Izabella Sacha

Magdalena Izabella Sacha

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2004 roku

Magdalena Izabella Sacha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Władysław Kowalski, dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Dyplom nr 2429.


Gdańsk, 19 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: