Sesja egzaminacyjna | Wydział Filologiczny

Terminarz letniej sesji poprawkowej 4-17.09.2017

 

Terminarz letniej sesji poprawkowej 04-17.09.2017 r.

Katedra Slawistyki

data

godzina

rok

przedmiot typ egzaminu

egzaminator

sala

05.09.2017

11.30

Wszyscy

PNJS pisemny

Mgr Marek Włodkowski

270

05.09.2017

13.30

Wszyscy

PNJS ustny

Mgr Marek Włodkowski

270

07.09.2017

9.00

II

Historia literatury serbskiej i chorwackiej

Dr Anita Gostomska

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.08.2017 r., 7:53
Data publikacji: czw., 06.07.2017 r., 8:25

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

Katedra Slawistyki

data

godzina

rok

przedmiot typ egzaminu

egzaminator

sala

12.06.2017

8.00-9.30

III

rosyjski

dr hab. Artur Bracki, prof. UG

270

11.30-13.00

I bałk

PNJS, pisemny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-12.00

I MSU

słoweński, pisemny

dr Masa Gustin

269

10.00-16.30

II bałk

Multietniczność Bałkanów

dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

10.00-11.30

I

PNJCH

mgr Agnieszka Bielińska

357

11.30-13.00

I bałk

PNJCH

mgr Agnieszka Bielińska,

mgr Dubravko Vencl

357

 

13.06.2017

8.30-13.00

I MSU

sloweński, ustny

dr Masa Gustin

269

10.00-16.00

II

Gramatyka historyczna

dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

11.00-14.00

I slaw

Historia literatury, ustny

dr Jolanta Dziuba

246

         
 

14.06.2017

10.00-11.30

II

angielski

Joanna Chmielewska

269

10.00-11.30

I bałk

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

254

 

16.06.2017

10.00-18.00

II

Kultura Słowian Południowych

dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

11.30-13.00

II bałk+slaw

PNJS, pisemny

mgr Marek Włodkowski

270

 

19.06.2017

10.00-11.30

II bałk+slaw

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-14.00

I bałk

Kanon literatur

dr Jolanta Dziuba

246

10.00-11.30

II bałk+slaw

PNJCH

mgr Agnieszka Bielińska,

dr Natalia Wyszogrodzka

382

 

20.06.2017

9.00-12.00

II

Historia literatury

dr Anita Gostomska

270

10.00-11.30

I MSU

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-14.00

I bałk

Kanon literatur

dr Jolanta Dziuba

246

 

22.06.2017

10.00-18.00

I bałk

Kultura Słowian Południowych

dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.06.2017 r., 9:20
Data publikacji: pon., 29.05.2017 r., 14:15

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

 

 

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

Katedra Slawistyki

data

godzina

rok

przedmiot typ egzaminu

egzaminator

sala

12.06.2017

8.00-9.30

III

rosyjski

dr hab. Artur Bracki, prof. UG

270

11.30-13.00

I bałk

PNJS, pisemny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-12.00

I MSU

słoweński, pisemny

dr Masa Gustin

269

10.00-16.30

II bałk

Multietniczność Bałkanów

dr hab. Regina Wyzkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

 

13.06.2017

8.30-13.00

I MSU

sloweński, ustny

dr Masa Gustin

269

10.00-16.00

II

Gramatyka historyczna

dr hab. Regina Wyzkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

11.00-14.00

I slaw

Historia literatury, ustny

dr Jolanta Dziuba

246

 

14.06.2017

10.00-11.30

II

angielski

Joanna Chmielewska

269

10.00-18.00

II/ I bałk

Kultura Słowian Południowych

dr hab. Regina Wyzkiewicz-Maksimow, prof. UG

244

10.00-11.30

I bałk

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

254

 

16.06.2017

11.30-13.00

II bałk+slaw

PNJS, pisemny

mgr Marek Włodkowski

270

 

19.06.2017

10.00-11.30

II bałk+slaw

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-14.00

I bałk

Kanon literatur

dr Jolanta Dziuba

246

 

20.06.2017

9.00-12.00

II

Historia literatury

dr Anita Gostomska

270

10.00-11.30

I MSU

PNJS, ustny

mgr Marek Włodkowski

271

10.00-14.00

I bałk

Kanon literatur

dr Jolanta Dziuba

246

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 29.05.2017 r., 14:19
Data publikacji: pon., 29.05.2017 r., 14:13

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017
Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r.
Sesja poprawkowa trwa od 04 września 2017 r. do 17 września 2017 r.

1.      Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.

2.      Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.

3.      Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

4.      Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

5.      W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.

6.      17 października 2017 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 17 września 2017 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.

7.      Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 05 czerwca 2017 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 7:32
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 7:32

Terminy poprawkowe sesji zimowej 2016/2017

13.02. 2017 r., godz. 11-14, I MSU, język słoweński, dr Masa Gustin

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pt., 03.02.2017 r., 12:50
Data publikacji: pt., 03.02.2017 r., 12:50

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

  Terminy sesji egzaminacyjnej zima 2016/2017 30.01-5.02 Katedra Slawistyki
  data godzina rok, kierunek przedmiot nauczyciel sala
poniedziałek 30.01.2017 8.00 -> I MSU Slawistyka Etnolingwistyka prof.. Szcześniak 242
  30.01.2017 10.-11.30 2 rok Slawistyka GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA kierunkowego  prof. Spagińska-Pruszak 358
  30.01.2017 9.00 3 rok Slawistyka Historia literatury s i ch dr Gostomska 243
  30.01.2017 12.30-13.30 1 Bałkańskie Systemy polityczno-prawne dr Stawczyk 261
  30.01.2017 12.00 3 rok Slawistyka PNJS prof.. Pazdjerski 270
             
wtorek 31.01.2017 8.00 ->   Językoznawstwo ogólne prof.. Szcześniak 242
  31.01.2017 11.-15. 1 Slawistyka Wstep do literaturoznawstwa dr Dziuba 246
  31.01.2017 10.-11.30 II MSU Slawistyka Współczesna kultura regionalna prof. Wyzkiewicz 261
  31.01.2017 9.00-10.00 3 rok Slawistyka PNJCH mgr Bielińska 270
  31.01.2017 10.00 2 Slawistyka (ZO) gramatyka opisowa jezyka kierunkowego (ZO) prof. Pazdjerski 269
             
środa 1.02.2017 8.00 -> 1 Slawistyka Językoznawstwo ogólne prof.. Szcześniak 242
  1.02.2017 10.00 2 Slawistyka  gramatyka opisowa jezyka kierunkowego (Eg) prof. Pazdjerski 255b
  1.02.2017 10.30 2 Bałkańskie Europejski kontekst literatur dr Stawczyk 246
             
             
czwartek 2.02.2017 8.00 -> I MSU Slawistyka Metodologia badań językoznawczych prof.  Szcześniak 242
  2.02.2017 10.00 2 rok MSU PNJS prof.. Pazdjerski 269
  2.02.2017 10.00-12.00 II Bałkanistyka PNJCH mgr Vencl 270
             
             
piątek 3.02.2017 9.00-15.00 II Slawistyka SCS dr Żyłko 269
  3.02.2017 12.00-14.00 I Bałkanistyka PNJCH mgr Vencl 270
             
sobota 4.02.2017          
niedziela 5.02.2017          

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 16.01.2017 r., 8:09
Data publikacji: pon., 16.01.2017 r., 7:35

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ 2015/16

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 08.06.2016 r., 10:14
Data publikacji: wt., 29.05.2012 r., 0:00